| | | AAA
Szkoła Podstawowa w Orzechowie
WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Historia Szkoły

Po 3 miesiącach od zakończenia II Wojny Światowej, 3 września 1945r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w tej szkole.

Początkowo praca była bardzo trudna, gdyż brakowało opału, odzieży, zeszytów, przyborów do pisania i pomocy naukowych. Nauczanie dzieci również nie należało do łatwych. Młodzież była przerośnięta i reprezentowała różny poziom przygotowania. Nauka odbywała się w klasach łączonych I – II, III – IV. Przez kolejne lata organizowano następne klasy. Funkcjonowały szkoły w Glicku, Sikorkach, Szczytnikach i Wołowcu.

W 1974r. nastąpiła zmiana obwodów szkolnych, w skład naszego obwodu weszły następujące miejscowości: Glicko, Orzechowo, Orzesze, Sikorki, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec.

W połowie lat 80-tych wzbogaciło się życie wewnętrzne szkoły. Uroczystości szkolne dostarczały wielu przeżyć emocjonalnych i estetycznych. Szczególnie miłą uroczystością stało się „pasowanie na ucznia”, czyli przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej oraz pożegnanie ostatnich klas. Ważnym podsumowaniem 8-letniej nauki było przyznanie „Srebrnej Tarczy”.

W latach 1997 – 1998 wyremontowano i zmodernizowano naszą placówkę. Powstała nowa ekologiczna kotłownia, dwie klasy  i salka do gimnastyki oraz węzeł sanitarny na miarę XXI wieku. Punkt filialny I – III z Sikorek został przeniesiony do Orzechowa. Nauka zaczęła odbywać się w jednym budynku.

W 1999r. nastąpiła reforma szkolnictwa, powstała 6-klasowa szkoła podstawowa. 

Praca dydaktyczno – wychowawcza z dziećmi to nie tylko praca na lekcjach w szkole. Inną bardzo atrakcyjną formą działalności są wycieczki, wyjazdy do kina, wieczory poetyckie, klasowe wigilie.

W pracy szkoły zawsze dużą rolę odgrywała Rada Rodziców – organizator wielu uroczystości.

 

KADRA KIEROWNICZA OD 1945R.

Zygmunt Kański

Janina Wysowska

Alfred Ostrowski

Józef Gębski

Jerzy Jakubowiak

Józef Dudek

Jan Seweryniak

Kazimierz Zawadzki

Radzisława Olszewska

Olgierd Kwiatkowski

Marian Golczyk

Wiesława Golczyk

Zdzisław Krzyszkowski

Renata Fusik

 

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZECHOWIE

DO ROKU 2018 / 2019

Barycka Barbara

Bąk Wiktor

Behnke Lucyna

Bondarowicz Dorota

Chołod Elżbieta

Demkowicz Aleksandra

Durkowska Wanda

Dyjak Jadwiga

Fusik Renata

Gabryś Andrzej

Gbur Emilian

Golczyk Marian

Golczyk Wiesława

Górnicz Marianna

Grzelak Elżbieta

Gut Wenancjusz

Jerzykowska Eugenia

Jerzykowska Irmina

Kaczanowska Małgorzata

Kamieniak Lilianna

Kądziela Iwona

Ks. Klóska Albin

Kołodziej Izabela

Kopyłowicz Aleksander

Kosmala Ryszard

Kowalski Stanisław

Krawczyk Bożena

Krzyszkowski Zdzisław

Leściorz Ewa

Litwin Janina

Maciaszek Maria

Macioszek Beata

Markiewicz Leon

Matusiewicz Grażyna

Misiak Lidia

Mucek Janina

Mucha Barbara

Obara Danuta

Ks. Oliwiak Mirosław

Pakulska Anna

Pałkowska Zofia

Pawelec Bogumiła

Piórowski Arkadiusz

Pluta Andrzej  

Płusa Aneta

Płusa Elżbieta

Początek Małgorzata

Rudewicz Małgorzata

Seweryniak Jan

Sienkowska Anna

Siewior Małgorzata

Staniak Alina

Surma Karina

Synowiec Czesława

Szafran Tomasz  

Tarłowska Anna

Urtnowski Rafał

Ussasz Wojciech

Wołosewicz Anna

Woźniak Grażyna

Woźniak Władysława 

Zagórska Teresa

Zińczuk Kornelia